OÜ „Vilmix“ privaatsuspoliitika

Üldteave

Selle veebisaidi haldaja on OÜ „Vilmix“ (edaspidi tekstis  – meie või Andmehaldur). Nende privaatsuspoliitika eeskirjadega määratleme ja selgitame, kuidas teie isikuandmeid selle veebisaidi abil kogutakse ja töödeldakse. Neis privaatsuspoliitika eeskirjades määratud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui soovite saada meie pakutavat sisu ja/või teenust, sõltumata sellest, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit jne.) kasutate.

Andmehalduri rekvisiidid:

OÜ „Vilmix”

Juriidilise isiku kood 10210477

Juriidiline aadress: Tallinna tn 86, Peetrimõisa küla, 71073 Viljandimaa

Tal.: +3724355401

E-post: info@vilmix.ee

Kinnitame, et teie andmeid kogutakse vastavalt Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kohaldatavate seaduste ja määruste nõuetele ning kontrolliasutuste juhistele, rakendatakse kõiki mõistlikke tehnilisi ja halduslikke vahendeid, et tagada meie veebisaidi külastajate kohta kogutud andmete kaitse kaotsimineku, lubamatu kasutamise ja/ või muutmise vastu. Andmehalduri töötajad on kirjalikult kohustunud kolmandatele isikutele mitte avaldama või levitama töökohas omandatavat teavet, sealhulgas ka teavet saidi/sotsiaalvõrgustiku konto külastajate kohta.

Alla 16-aastased isikud ei saa meie saidi/sotsiaalvõrgustiku kontode kaudu edastada mis tahes isikuandmeid. Kui olete alla 16-aastane isik (enne isikuandmete esitamist), peate saama oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku.

Eeskirjades kasutatud termineid mõistetakse nii, nagu need on määratletud Andmekaitse üldmääruses nr. 2016/679 (EÜ).

On väga oluline, et loeksite hoolikalt neid privaatsuseeskirju, sest iga kord, kui külastate seda veebisaiti, nõustute siin kirjeldatud tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge külastage meie saiti, ärge kasutage selle sisu ja/või teenuseid. Klikkige jaotisele „Loe lähemalt“, kui soovite leida põhjalikku teavet teie isikuandmete töötlemise ja meie tegevuse eripärade kohta.

Kuidas me teavet teie kohta kogume?

Teie isikuandmed, s. o. Teie kohta mis tahes teave, mis võimaldab meil teid ära tunda, saadakse mitmel viisil:

 • teavet teie kohta saab koguda automaatselt (teie külastamisel meie veebisaiti, sotsiaalvõrgustiku kontot, kasutades meie programme);
 • vastavatel juhtudel teavet teie kohta hangime kolmandatelt isikutelt, samuti võime teie kohta teavet koguda avalikest allikatest (nt. läbi Linkedin sotsiaalvõrgustiku, teie ettevõtte veebisaidi või muul viisil).
Lisateave ...

Saate ise meile esitada oma isikuandmeid. See on enamasti juhtudel, kui:

 • tellite meie uudiskirja või võtate meiega ühendust;
 • osalete uuringutes.

Teavet teie kohta võidakse koguda automaatselt. See toimub enamasti siis, kui:

 • esitades taotlusi läbi kommunikatsioonisüsteemi või meie sotsiaalvõrgustiku konto;
 • kasutades meie veebisaiti (küpsiste või muude sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta vt allpool);
 • tehes avalikke kommentaare sotsiaalvõrgustike platvormides, mida me järgime.

Niivõrd, kui see on lubatav kehtivate seadustega, on meil võimalik teie kohta saada teavet kolmandatelt isikutelt.  See võib olla teave, mida osutavad meie partnerid, turundusfirmad, teie avalikud profiilid (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Me võime saada teavet teie kohta teilt endilt, avalikest ja kommertsallikatest, sidudes seda teiega või teilt saadud muu teabega.

Samuti võime koguda teie kohta teavet ka muudel juhtudel, mida ei ole käsitletud nendes privaatsuspoliitika eeskirjades. Kui see juhtub, teavitame teid sellest eraldi.

Millist teavet (isikuandmeid) teie kohta töötleme?

Kuigi me püüame teie kohta koguda võimalikult vähe teavet, kogume meie tegevuse jaoks järgmist teavet:

 • teavet, mis on vajalik meie teenuste osutamiseks teile;
 • teavet, mida te esitate uuringutes;
 • teavet, mida annate meile helistades;
 • teavet teie soovide ja konkreetsete vajaduste kohta;
 • teavet teie poolt kasutatava seadme kohta.
Lisateave ...

Teavet, mida kogume teilt otse, on nähtav sõltuvalt asjaoludest ja kontekstist. Näiteks:

 • Teenuste osutamiseks töötleme järgmist teie kohta käivat teavet: ees-, perekonnanimi ja muud teavet, mis teenuse osutamise ajal võib osutuda vajalikuks, näiteks teie telefoninumber, teiega suhtlemiseks olev e-posti aadress.
 • Teavet teie soovide ja erivajaduste kohta.

Automaatselt kogutav teave on tavaliselt järgmine:

 • teave selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate (seadme teave: st IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja sisu/kauba hankimiseks kasutatavad seadmed; parameetrid; liitumisteave: st teie seansi kasutatav aeg ja kestus, meie veebisaidil sisestatud päringute nimetused ja mis tahes küpsistes salvestatav teave, mida paigaldame teie seadmes (küpsiste poliitika on kirjeldatud allpool); asukoha info: s. o. seadme GPS-signaal või teave lähimate WiFi-pääsupunktide ja mobiilside mastide kohta, mida võidakse meile edastada, teie kasutatud meie veebisaidi sisu kohta.

Kolmandatest osapooltest või avalikult kättesaadavatest allikatest saadud teave on enamasti järgmine:

 • teie e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, erivajadused ja soovid.

Võite valida, et meile ei edastata asjakohast teavet, kuid sel juhul ei saa me pakkuda teile meie pakutavaid teenuseid täielikult või pakume neid osaliselt.

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Eespool nimetatud teavet töödeldakse järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

 • Kondiitri- ja leivatoodetele ettenähtud toorme ja muude sellega seotud teenuste osutamine.
 • Teie soovi korral esitada teavet teenuste pakkumise kohta.
 • Turunduseesmärkideks*, näiteks esitada spetsiaalselt teile kohandatud reklaame ja toetajate sisu ning saata kampaaniateateid, hinnata ja analüüsida oma turgu, kliente, tooteid ja teenuseid sealhulgas ka teie seisukohti toodete ja teenuste kokkuvõtte kohta, klientide/partnerite uuringute, konkursside või kampaaniate korraldamine, niivõrd kui seda on seadustes lubatud).
 • Saada teada, kuidas inimesed kasutavad meie osutatud veebiteenuseid, et saaks neid parandada ja luua uut sisu, tooteid ja teenuseid.
 • Kaitsta oma huve kohtus või muudes institutsioonides.
 • Avaldada teavet meie endi korraldatud ürituste kohta (sh fotod või videomaterjalid).
 • Muul viisil, teie nõusolekul*.

* Teatame, et teil on igal ajal õigus loobuda meie saadetavast otseturunduse sisust, saates meile oma otsus e-posti teel: info@vilmix.ee  või kasutades uudiskirjas endas olevat loobumise linki.

Teie isikuandmeid kogutakse ühel või mitmel seaduslikul põhjusel:

 • Seadusaktide nõuetele vastavuse tagamine;
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmine;
 • Meie õigustatud huvid, juhul kui teie erahuvid ei ole olulisemad;
 • Vajaduse korral teie nõusolekul.
Lisateave ...

Eesmärgid, milleks töötleme teie isikuandmeid vastavalt seaduslikule alusele ning töödeldavad isikuandmed on loetletud järgmises tabelis.

(kontrollige, kas tabelis esitatud teave on ammendav ja vastab tegelikult igaks eesmärgiks kogutud andmetele)

Eesmärk Õigustatud alus (-ed) Isikuandmed
Kondiitri- ja leivatoodetele ettenähtud toorme pakkumine.

 

Teiega sõlmitud lepingu täitmine.

Seaduslike nõuete täitmine.

Õigustatud huvid – äri populaarsuse ja prestiiži suurendamine.

Eesnimi-, perekonnanimi, muu teave, mida teenuse osutamise ajal võib vaja minna, näiteks teiega suhtlemiseks ettenähtud telefoninumber, e-posti aadress, teave teie soovide ja erivajaduste kohta.
Teie palvel esitada teenuste pakkumisega seotud teavet.

 

See teave antakse teile, kuna meil on õigustatud huvi pakkuda teavet oma teenuste, toodete, lisateenuste jms. kohta. Püüdes vastata teie küsimustele telefonitsi, e-posti teel, sotsiaalvõrgustike ja muude võimaluste vahendusel, võime küsida teilt telefoninumbrit, e-posti aadressi või muid kontaktandmeid.
Turunduslikeks eesmärkideks, näiteks pakkuda sihtotstarbelist reklaami ja toetajate sisu, samuti saata teateid kampaaniate kohta, hinnata ja analüüsida oma turgu, kliente, tooteid ja teenuseid (sh ka teie seisukohti toodete ja teenuste kohta ja kliendiuuringute korraldamine). Selleks eesmärgiks töötleme teie isikuandmeid õigustatud huviga, teavitades teid oma teenustest, sündmustest, uudistest ja osutame muud asjakohast teavet. Nimi, sotsiaalvõrgustiku konto andmed, telefon, e-mail, aadress, teie soovid.
Uurida, kuidas inimesed kasutavad meie veebiteenuseid, et aidata neid parandada ja luua uut sisu, tooteid ja teenuseid.

 

Selleks eesmärgiks töötleme teie isikuandmeid, olles õigustatult huvitatud jälgida meie pakutavate teenuste kvaliteeti, luua ja parandada meie pakutavat sisu ning tagada veebisaidi turvalisus. IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja seadme, mida kasutate sisu/tooteni jõudmiseks, parameetrid, teie seansi kasutusaeg ja kestvus, meie veebisaidil sisestatud päringuterminid ja mis tahes küpsistes salvestatud andmed, mida paigaldame teie seadmes, seadme GPS-signaal või teavetest WiFi-pääsupunktide ja mobiilmastide kohta, mida võidakse meile edastada meie veebisaidi sisu kaudu.
Avaldada teavet enda korraldatavate sündmuste kohta (sh fotod või videod).

 

Sel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid seadusliku huviga avaldada meiega seotud teavet oma sündmustest ja sündmuste erihetkedest. Isiku pilt fotol või videol.
Kaitsta oma huve kohtus või muus asutuses Seaduste nõuete täitmine.

Seaduslikud huvid – kaitsta end esitatud nõuete ja kaebuste eest.

Sõltuvalt esitatud nõudest või kaebusest, selleks eesmärgiks  võib töödelda kogu käesolevas privaatsuseeskirjades nimetatud isikuandmeid.

Juhtudel, kui me ei saa tugineda ühelegi käesolevas tabelis loetletud seaduslikele põhjendustele, palume teie nõusolekut enne teie isikuandmete töötlemise alustamist. (sellised juhtumid ilmnevad asjaoludest ja kontekstist sõltuvalt).

Nendel juhtudel, kui töötleme teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui nendes eeskirjades täpsustatud, teavitame teid, esitades eraldi teate.

Kellele teie isikuandmeid edastame?

Võime teie isikuandmeid edastada:

 • Ettevõtetele, kes pakuvad teenuseid meie taotlusel;
 • Krediiditoiminguid alustatavatele pankadele/ettevõtetele;
 • Ettevõttele, mis aitavad korraldada konkursse/mänge/kampaaniad/uuringuid;
 • Muud vastutustundlikud valitud äripartnerid;
 • teistele osapooltele, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on meie õigustatud huvide kaitseks vajalik.
Lisateave ...

Meie palvel meile teenuseid osutavad ettevõtted on järgmised; Orkla ASA, Orkla IT ASA, Columbus Lietuva UAB, Ernst & Young Baltic AS, Iitee OÜ.

Teavitame teid sellest, et meie partnerite suutlikkus teie teavet kasutada on piiratud ja seda teavet nad ei tohi kasutada muul eesmärgil kui meiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Soovides saata OÜ „Vilmix“ äripartneritelt otseturunduse pakkumisi, küsitakse selleks teilt eraldi nõusolekut.

Teised osapooled, kellele võime esitada meie käsutuses olevat teavet teie kohta, kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitseks, on ametivõimud, kohtueelse uurimise ametnikud, kohtud jms.

Millistele riikidele teie isikuandmeid edastatakse?

Mõnikord peame teie isikuandmeid edastama teistesse riikidesse, kus võidakse kohaldada madalama tasemega andmekaitsepoliitikat. Sellistel juhtudel teeme me kõik endast oleneva, et tagada edastatavate isikuandmete kaitset.

Lisateave ...

Andmehaldur ei saada teie isikuandmeid riigile, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Kui tekkiks vajadus saata teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki, Andmehaldur kohustub tagama, et oleks rakendatud üks järgmistest turvameetmetest:

 • Andmete saajaga sõlmitav leping oleks koostatud Euroopa Komisjoni heakskiidetud Standardi lepingute tingimustega.
 • Andmete edastamiseks Kontserni ettevõtete puhul oleks kohaldatud Äriühingutele kohustuslikud eeskirjad.
 • Andmesaaja oleks asutatud riigis, mida Euroopa Komisjon on tunnistanud andmekaitse standardite nõuetekohaselt kohaldatuks riigiks.
 • Andmekaitse Inspektsiooni luba
 • Ühekordse andmete edastamise korral tagada, et isikuandmed oleks edastatud turvaliselt.

Mida me teie teabe kaitsmiseks teeme?

Me kasutame mõistlikke ja asjakohaseid füüsilisi ja tehnilisi vahendeid, et kaitsta teavet, mida me kogume sisu/teenuste osutamise eesmärgil. Kuid ärge unustage, et kuigi teie teabe kaitsmiseks kasutame vastavad toimingud, ei ole ükski veebisait, Internetis tehtud operatsioon, arvutisüsteem või traadita side täielikult turvaline.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitame nii kaua, kui kaua on see konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Kindlaks määratud eesmärgi saavutades teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhtudel, kui seadus lubab meil säilitada teavet maksustamise eesmärgil või andmed võivad osutuda vajalikuks kohtueelse uurimise läbiviimiseks, kuid mis tahes juhul säilitamisaeg ei ole mingil juhul pikem kui 10 aastat. Selle tähtaja lõppedes kustutatakse andmed nii, et neid ei saa taastada.

Lisateave ...

Üldjuhul isikuandmeid säilitatakse järgmistel tähtaegadel:

Isikuandmed Säilitamise aeg
Isikuandmed äriliseks kasutamiseks 3 aastat viimasest teie külastuskorrast
Andmed, mis kogutakse videokaamerate abil 2 kuni 30 päeva
IT-süsteemide salvestused (logid) Kuni mitu kuud
Analüütilised andmed Tavaliselt kogutakse need andmed meie veebisaidi abil automaatselt ja neile antakse anonüümsus/neid üldistatakse kohe pärast saamist.

 

Teie õigused

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmehalduri tegevuse käigus, sõltuvalt olukorrast, on järgmised õigused:

 • Teadma (olla informeeritud) oma andmete töötlemisest (õigus teada).
 • Tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda).
 • Taotlema isikuandmete parandamist või, võttes arvesse andmetöötlemise eesmärke, täiendada isikuandmeid (parandamise õigused).
 • Oma andmeid kustutama või peatama oma andmete töötlemine (väljaarvatud säilitamine) (õigus kustutada ja õigus „olla unustatud“).
 • Õigus nõuda, et Isikuandmete haldur piiraks isikuandmete töötlemist ühe seadusliku põhjendusena (õigus piirata).
 • Andmete üleviimise õigus (õigus üle viia).
 • Õigus igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemist, kui selline töötlemine toimub avalikes huvides või kui töödeldavad andmed on vajalikud, püüdes saavutada seadusliku andmehalduri või kolmandate isikute õigustatud huve. Andmehaldur, soovides töödelda isikuandmeid, on kohustatud tõestama, et andmeid töödeldakse seaduslike kaalutlustega, mis ületavad andmesubjekti huve (õigus mitte nõustuda).
 • esitada kaebus Riigi andmekaitse inspektsioonile.

Anname teile võimaluse realiseerida need õigused. Seda saab teha helistades telefonil +372 435 5401, kirjutades meile e-postile: info@vilmix.ee,  või kasutades meie poolt esitatud reklaammaterjalide allosas olevaid asjakohaseid viiteid.

Me võime teile mitte kuvada eespool nimetatud õiguseid, kui seadusega ettenähtud juhtudel on vaja tagada kuritegude, teenistusliku või kutse-eetika rikkumiste ennetamist, uurimise ja tuvastamise, samuti andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitset.

Lisateave ...

Teie õigusi realiseeritakse pärast teie identiteedi kinnitamist.

Teie õigused Piirangud
Teada (olla informeeritud) oma andmete töötlemisest (õigus teada) Teil on õigus enne teie isikuandmete töötlemist saada teavet andmetöötlemise kohta kontsentreeritud, lihtsas ja arusaadavas keeles.
Tutvuda oma andmetega ja viisiga, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda)

 

See õigus tähendab:

– Kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid;

– Teie töödeldavate isikuandmete loendi esitamine;

– Andmetöötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse esitamine

– Kinnituse selle kohta, kas saadame andmeid kolmandatele riikidele, kui jah, siis milliseid turvameetmeid me kasutame

– Teie isikuandmete saamise allika avalikustamine;

– Teavet või kohaldatavat profileerimist;

– Andmete kaitsmise aja pakkumist

Tehes kindlaks teie identiteedi, esitame teile ülaltoodud teabe, tingimusel et see ei riku teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Taotleda isikuandmete parandamist või, võttes arvesse andmetöötlemise eesmärke, täiendada isikuandmeid (parandamise õigused). Kohaldatav, kui meil olev teave on ammendamatu või ebatäpne.
Oma andmete kustutamine (õigus „olla unustatud“).

 

 

Kohaldatav, kui:

– meil olev teave ei ole määratud eesmärkide saavutamiseks vajalik;

– andmeid töötleme põhinedes teie nõusolekule ja kui teie oma nõusoleku tühistate;

– me töötleme andmeid õiguslike huvide põhjal ja teie taotlusel määrame kindlaks, et teie erahuvid on olulisemad;

– teave on saadud ebaseaduslikul viisil.

Peatada oma isikuandmete töötlemine (välja arvatud säilitamine) Neid õigusi saab realiseerida aja vältel, kuni analüüsime olukorda, st:

– kui te vaidlustate teabe täpsust;

– kui te esitate pretensioone isikuandmete töötlemise üle, mis toimub seaduslike huvide alusel;

– me kasutame teavet ebaseaduslikult, kuid te ei soovi seda kustutada;

– me ei vaja teavet, kuid teie nõuate selle säilitamist kohtuliku vaidluse jaoks.

Taotleda, et isiku Andmehaldur piiraks isikuandmete töötlemist, olles üheks seaduslikuks põhjuseks (õigus piirata) Võite meil keelata kasuta teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.

 

Andmete üleviimise õigus Neid õiguseid saab rakendada, kui esitate oma andmeid ja me töötleme neid automaatselt vastavalt teie nõusolekule või teiega sõlmitud lepingu alusel.
Õigus mitte nõustuda Need õigused võidakse realiseerida, kui selline andmetöötlemine toimub avalikkuse huvides või andmete töötlemine on vajalik andmetöötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide saavutamiseks. Kui andmetöötleja soovib töödelda isikuandmeid, peab ta tõendama, et andmeid töödeldakse usutavatel seaduslikel põhjustel, mis on olulisemad andmesubjekti huvidest. (õigus mitte nõustuda)
Esitada kaebus Riigi Andmekaitse Inspektsioonile http://www.aki.ee/

Küpsised, signaalid ja sarnased tehnoloogiad

Selles privaatsuspoliitikas mõistet „küpsised“ kasutame küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate (ingl.k. Pixel Tags) korral, veebimajakate (ingl.k. „Web Beacon“), võrguandmete kogujate (ingl.k. clear GIF) kirjeldamiseks.

Kui külastate meie veebisaiti, tahame pakkuda teie vajadustele kohandatud sisu ja funktsioone. See vajab küpsiseid (inglise keeles „cookies“). Need on väikesed infoelemendid, mis salvestatakse teie veebibrauseris. Need aitavad Andmehalduril tuvastada teid kui eelneva vastava veebisaidi külastaja, salvestada teie külastatud veebilehtede ajalugu ja selle järgi kohaldada sisu. Küpsised aitavad tagada veebilehtede tõrgeteta toimimise, võimaldavad jälgida veebilehtede külastamise kestust, sagedust ja koguda statistilised andmed veebilehtede külastajate arvu kohta. Analüüsides neid andmeid, saame oma veebisaiti sujuvamaks muuta, et seda oleks mugavam kasutada.

Lisateave ...

Küpsised, mida kasutatakse meie veebilehel vilmix.ee

Nimetus Periood Eesmärk
_ga 2 aastat Kasutatav „Google Analytics´i“ unikaalsete kasutajate eraldamiseks, määrates neile tunnuseks juhuslikult genereeritud numbri.
_gid 24 tundi pärast sessiooni lõppu Kasutatav „Google Analytics´i“, püüdes tuvastada Isikut.
_gat 10 minutit Kasutatav „Google Analytics´is“, piirates andmekogumist veebilehe suure koormuse korral
wfvt_2238038942 30 päeva Kasutatav Wordfence’i moodul, püüdes kindlaks määrata, kust kohast geograafiliselt toimub  veebilehe vaatamine.
wordfence_verifiedHuman 30 päeva Kasutatav Wordfence’i moodul, püüdes kindlaks määrata, kes vaatab veebilehte: inimene või programm

Kui kasutate meie pakutava sisu hankimiseks brauserit, saate oma brauserit seadistada nii, et nõustute kõigi küpsiste vastuvõtmisega, keelate kõiki küpsiseid, nende märguanded, küpsise saatmise korral. Iga brauser on erinev, seega kui te ei tea, kuidas küpsise tingimusi muuta, vaadake seda teavet menüüs. Teie seadme operatsioonisüsteemis võivad olla täiendavad küpsisekontrollerid. Kui te ei soovi, et teavet küpsiste abil kogutaks, kasutage paljudes brauserites olemasolevat lihtsat protseduuri, mis lubab teil küpsiste kasutamise loobuda. Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid ärge unustage, et mõnda teenust koostatakse nii, et see töötab ainult küpsistega, kuid neid välistades ei saa te neid teenuseid või mõnda nende osa kasutada.

Lisaks Andmehalduri kasutavatele küpsistele, on meie veebilehtedel vastavatel kolmandatel isikutel lubatud tuvastada ja luua küpsised teie arvutis. Sel juhul küpsiste kasutamise suhtes kohaldatakse kolmandate isikute privaatsuspoliitika.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et meie sotsiaalvõrgustike kontodele on kohaldatav vastava sotsiaalvõrgustiku küpsiste poliitika.

Võtke meiega ühendust

Kui olete märganud selle privaatsuspoliitika mittevastavust, turvaauke meie veebilehel või teil on muud isikuandmete töötlemisega seotud küsimused, võtke meiega ühendust teile sobival viisil.

Postiga: OÜ „Vilmix”, Tallinna tn 86, Peetrimõisa küla, 71073 Viljandimaa

Telefonitsi:  +372 435 5401

E-postiga: info@vilmix.ee

Lõpptingimused

Seda privaatsuspoliitikat vaadatakse läbi vähemalt iga kahe aasta tagant. Värskendades privaatsuspoliitikat, teavitame teid enda arvates kõige olulisematest muudatustest, vastava teate avaldamisega konkreetsel veebilehel. Kui liitute või kasutate meie pakutavat sisu ja/või teenuseid pärast sellise teate avaldamist, eeldame, et nõustute värskendustes toodud uute nõuetega.

Dokument kinnitatud 14. juunil 2018.aastal juhatuse korraldusega.

Privaatsuspoliitika viimati muudetud 14. juunil 2018.aastal.